top of page
_edited_edited.jpg

   Les reflexions que voldria aportar aquesta pàgina, enmig del virolat      món de l'art, es constitueixen a partir del seu propi encapçalament.

Laboratori, com un indret de recerca i experimentació estètica, desproveït de mètodes a priori, tendències establertes i definicions d'estil pre-existents.

Es qüestiona doncs, el principi universal d'autoria com a punt de personalització exclusiva.

            l'Ofici, entès com el fruit de la interacció home/matèria, es       revela com el veritable motor que vincula la inspecció que el cervell     humà desenvolupa envers la imprecisa idea de realitat, a la                 recerca de recursos formals per a la seva transformació i                     re-presentació visual (acció-fet). 

   Aquesta idea de l'ofici, entra en conflicte  amb la concepció comuna     de la "genialitat", la qual més aviat es constitueix com un valor           d'exclusivitat comercial que malauradament deslliga l'art de la             seva vinculació material amb la implicació personal, empàtica i vital                                                       circumscrites al grup i a l'entorn. 

 En tercer lloc, La Creativitat, entesa com a capacitació, és natural i   espontània en l'ésser humà; es produeix de forma immediata quan   alliberem la ment de referències pre-establertes, quan aturem el   cervell del llenguatge classificador après i ens enfrontem al "buit".

                          Així concebuda, és una tècnica d'expressió comuna i           controlable com a mètode d'aprenentatge i desenvolupament.

Visites

bottom of page